Вие сте тук

Проведе се работна среща на ключовите обучители на 11-12.01.2010 г.

На 11-12 януари 2010 г. във Велинград се състоя работна среща на ключовите обучители по програма „Глоб@лни библиотеки". Бяха обсъдени форматът и съдържанието на материалите за обучаеми и обучители по обучителния компонент на програмата - пилотна фаза 2010 г., както и подходите за преподаване на възрастни. В срещата участваха още представители на ЗУП, Министерство на културата и ПРООН.