Вие сте тук

Обучение по Направление 4 „Общуване и работа с потребители и общности” в Нови пазар

Обучение  по Направление 4 „Общуване и работа с потребители и общности” в Нови пазар
Обучение  по Направление 4 „Общуване и работа с потребители и общности” в Нови пазар

От 16  до 21 септември в учебната база на НЧ „Христо Ботев - 1872”, гр. Нови пазар се проведе обучение по Направление 4 „Общуване и работа с потребители и общности” с обучител Иваничка Мусова.
В тренинга участваха 12 читалищни секретари и библиотекари от общините Нови пазар, Каспичан и Никола Козлево.
Тук в рамките на една седмица ние създадохме страхотен екип и силно приятелство между нас. За това допринесе ръководителят на екипа ни, която с чар, знание и непринуденост ни сплоти и мотивира да работим в екип. От обучението си тръгваме с много знания и умения за работа с потребители и общности, умения за презентиране.
Чрез интерактивни игри решавахме конкретни казуси и как да преодоляваме конфликтни ситуации.
Благодарим на г-жа Иваничка Мусова за топлото отношение, за знанията и уменията, които придобихме!