Вие сте тук

Първи стъпки в ИКТ за още пет обучаеми в Гара Бов

Обучение по компютърна грамотност в Гара Бов

На първи октомври 2012 г. стартира поредното обучение по начална компютърна грамотност в обновения по програма „Глоб@лни библиотеки - България” библиотечно-информационен център на НЧ "Светлина - 1896", Гара Бов. Обучението ще се проведе в рамките на 5 учебни модула, всеки по 2 астрономически часа. Обучителната програма съдържа теми, като основни характеристики на компютърната система Windows, текстообработка, интернет търсене, създаване на електронна поща, работа със Skype и социални мрежи.
В продължение на пет дни първи знания за работата с компютърна техника и периферни стройства ще получат пет обучаеми на възраст от 25 до 45 години. Работата в малка група дава предимството за по-близък контакт с участниците в курса и по-достъпно наблюдение върху начина за усвояване на изучавания материал.
Извън планираните часове за обучение всеки потребител на библиотечния център има възможността да провежда самостоятелни упражнения с помощта на екипа на библиотеката за затвърждаване на знанията си и придобиването на увереност в работата с различните програми и мрежи.
Всеки от завършилите курса в края на обучението ще получи удостоверение за успешно усвояване на заложените в учебната програма обучителни модули, а желаещите за бъдещи обучения нарастват.

Ключови думи: