Доклади

Тримесечни отчети на целевите библиотеки по Етапи 2009 и 2010 за периода 1 юли – 30 септември 2011: анализ на процеса и на получените данни

Във връзка с въвеждането на система за мониторинг и отчетност по програмата, през месец май работна група от представители на ЗУП, ПРООН и регионални координатори изработи форма за тримесечен отчет за целевите библиотеки.

прочети още

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОГРАМА „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ”. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ КАРТИ ЗА ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ПО ЕТАП 2009

Настоящото изследване чрез онлайн анкета включва целевите библиотеки по Етап 2009, които получиха своето ИКТ оборудване до края на месец януари 2011. Целта на анкетната карта е да се измери въздействието на програмата през периода от инсталацията на ИКТ оборудването до 30 юни 2011 г.

прочети още

Доклад от Световния конгрес на библиотеките (Гьотеборг, август 2010 г.)

Доклад от Световния конгрес на библиотеките (Гьотеборг, август 2010 г.), предоставен на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" от Румяна Койчева, библиотечен изследовател и консултант.

прочети още
Subscribe to RSS - Papers