Фотогалерия

Регионална библиотека ”Николай Вранчев” стартира партньорски проект по Програма „Глобални библиотеки”

 На 18 юни с пресконференция стартира проектът на РБ „Н. Вранчев”, БЧК-Смолян и Програма „Глобални библиотеки” на тема „Библиотека и за различните от нас”. Проектът ще се реализира в рамките на 6 месеца и  е насочен към лица в неравностойно социално положение, но не организирани в групи, а самотно живеещи възрастни хора и лица с увреждания. 50 граждани на възраст над 18 години без възможност за самостоятелен достъп до библиотеката ще могат да ползват различни услуги на РБ - Смолян в домовете си.

прочети още

Презентация на тема "Вълшебният свят на книгата - български автори"

Библиотеката при НЧ "Христо Козлев-1883" - гр. Долна Оряховица

прочети още

Народно читалище "Народна просвета 1874" - с. Ресен

Деца - доброволци в библиотеката при читалището в с. Ресен.

прочети още

Стартира нов курс на обучение по начална компютърна грамотност в библиотеката на с.Ряхово

На 4.06.2012 г. в НЧ "Познай себе си-1911 г.", с. Ряхово, обл. Русе стартира нов курс по начална компютърна грамотност за възрастни. Желаещите за обучение са разделени в 3 възрастови групи:- на работещите, на хора в предпенсионна възраст и пенсионери. Най- младият участник в обучението е на 20 г., а най - възрастният е на 68 г., но независимо от възрастта, всички имат желание да придобият знания за работа с компютрите.

прочети още

Продължават обученията по „Глоб@лни библиотеки – България”

Обученията по Програма „Глоб@лни библиотеки – България” в Пловдив продължиха през месец май с още три направления - първо направление: „Информационни и комуникационни технологии”, второ направление: „Организация и управление на работата в обществената библиотека” и четвърто направление: „Общуване и работа с потребители и общности”.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - Photo gallery