библиотекари

Български

Обучение на библиотекари от Разград и региона

От 7-ми до 9-ти юли 2015 г. служителите на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ и представителите на читалища от региона  ще преминат през практическо обучение, което цели те да придобият знания и умения за ефективно прилагане на ролята им на общностни центрове.

прочети още
снимка на БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ "ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ - 1927"  С. АСЕНОВО

Да се научим да работим заедно

библиотекари от община Никопол, които не участват в Програмата се събират на обучителни курсове, съобразени с тяхното ниво в библиотеката в с. Асеново.

прочети още

Надграждащо обучение по направление 3 "Услуги в модерната библиотека" в Нови пазар

От 3 до 5 юни 2013 г. в учебната база на НЧ ”Христо Ботев -1872”, оборудвана по програма "Глоб@лни  библиотеки – България”, 10 библиотекари от общините Нови пазар, Каспичан и Никола Козлево придобиха нови знания и умения за работа с потребителите и сърфиране в интернет пространството.

Сърдечни благодарности на Ваня Борисова!

прочети още

ИКТ обучение на библиотекари в Нови пазар

На 5 ноември в учебната база на библиотеката при НЧ ”Христо Ботев - 1872” - град Нови пазар приключи обучението по ИКТ на библиотекари от общините Нови пазар, Никола Козлево, Каспичан и Каолиново с обучител инж. Емилия Моллова.
Най-сърдечно благодарим на инж. Моллова за вниманието,търпението и отзивчивостта!
       Галя, Антоанета Д., Атча, Джеврие, Антоанета Х.,Маргарита, Павлинка, Русанка, Станка, Мария.

прочети още

Обучение по Направление 4 „Общуване и работа с потребители и общности” в Нови пазар

От 16  до 21 септември в учебната база на НЧ „Христо Ботев - 1872”, гр. Нови пазар се проведе обучение по Направление 4 „Общуване и работа с потребители и общности” с обучител Иваничка Мусова.
В тренинга участваха 12 читалищни секретари и библиотекари от общините Нови пазар, Каспичан и Никола Козлево.

прочети още

Обучение по Направление 3 - "Услуги в модерната библиотека" в Нови пазар

На 11 юни в учебната база в НЧ ”Христо Ботев 1872” - гр. Нови пазар започна обучението по Направление 3 - "Услуги  в модерната библиотека" - на десет библиотекари от общините Нови пазар, Никола Козлево и Каолиново с обучител Ваня Борисова.

прочети още

Организация и управление на работата в обществената библиотека с обучител Емил Демирев в Нови пазар

На 31 май приключи обучението на библиотекари по Направление 2 - "Организация и управление на работата в обществената библиотека" с обучител Емил Демирев. На снимката са успешно завършилите 14 библиотекари и читалищни секретари от общините Нови пазар, Никола Козлево и Каспичан.

прочети още

Oбучение на библиотекари по Направление 5: „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти” в Нови пазар

На 18 май 2012 г. завърши обучението на 15 библиотекари от общините Нови пазар, Каспичан и Никола Козлево по Направление 5 "Застъпничество, набиране на средства и управление на проектен цикъл" по програма "Глоб@лни библиотеки – България" с обучител Красимира Александрова.

прочети още

Общуване и работа с потребители и общности в Нови пазар

От 18 април в обучителния център на библиотеката при НЧ ”Христо Ботев-1872” гр. Нови пазар започна обучение по програма „Глоб@лни библиотеки - България” - 15 библиотекари от общините Нови пазар, Каспичан и Никола Козлево ще придобият умения в „Работа в екип и група”, „Умения за общуване”, „Презентационни уменияи” и „Учение през целия живот” с обучител Ралица Манолова.

прочети още

Работна среща на тема „Предстоящи обучения за библиотекари 2012 г.” в Горна Малина, обл. София

На 20 февруари 2012 г. в Народно читалище „Васил Левски – 1929” - с. Горна Малина се състоя работна среща на библиотекарите от община Горна Малина по Програма „Глоб@лни библиотеки” – „Предстоящи обучения за библиотекари 2012 г.” На срещата присъстваха госпожа Галя Томова – регионален координатор по програмата, която даде разяснения по предстоящите обучения и госпожа Томислава Кременска – главен специалист Образование и Култура към Община Горна Малина.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - библиотекари