обучители

Български

Конкурс за обучители по „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти”

Програма "Глоб@лни библиотеки - България", съвместна инициатива на Министерство на културата и Програма на ООН за развитие, набира допълнителни кандидати за обучители по Направление 5 „Застъпничество, набиране на средства

прочети още

Срещи на обучителите по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

Среща на обучителите, 30-31 януари 2012 г.
Среща на обучителите, 1-2 февруари 2012 г.
Среща на обучителите, 6-7 февруари 2012 г.

През м. януари и м. февруари 2012 г. в “Централ Хотел Форум” в град София се проведоха три работни срещи на обучителите по Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Целта на срещите беше споделяне на опит и добри практики от проведените през 2011 г.

прочети още

Среща на обучителите по Направление 1: „Информационни и комуникационни технологии”

На 6 и 7 октомври 2011 г. в Парк-хотел „Москва" - гр. София се проведе среща на обучителите по Направление 1: „Информационни и комуникационни технологии" на Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Участваха 25 от 32-та обучители, провеждали обучения през пилотната фаза на обучителната програма - март-юни 2011 г. На срещата бяха представени и обсъдени резултатите от анализа на пилотната фаза на обученията по ИКТ. Обучителите обсъдиха в малки групи и представиха пред останалите предизвикателствата, с които са се сблъсквали и добрите практики, които са прилагали.

прочети още

Отчет от тематично обучение на обучители по Направление 2, Модул 1 и 2: „Мисия на съвременната обществена библиотека в България” и „Организация на обществената библиотека”

Обучението на обучители по Направление 2, Модул 1 и 2: „Мисия на съвременната обществена библиотека в България" и „Организация на обществената библиотека" по Програма „Глоб@лни библиотеки - България" се проведе в периода 2 - 5 май 2011 г. (за група 1), 20 - 23 юни 2011 г.

прочети още
Subscribe to RSS - обучители