Обявления

Фондация „Глобални библиотеки – България” набира оферти за избор на изпълнител на услуга.

Фондация „Глобални библиотеки – България”(Фондацията), с административен адрес: 1000 София, ул. "Христо Белчев" № 1, ет.4,  изпълнява проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България” 

прочети още

Фондация „Глобални библиотеки – България” набира кандидати за избор на изпълнител на услуга.

Фондация „Глобални библиотеки – България” (Фондацията), с административен адрес: 1000 София, ул.

прочети още

Публична покана за набиране на експерти

Срокът за подаване на заявления по настоящата покана се удължава до 26 април, четвъртък, 14:00 ч.

прочети още

ФГББ обявява процедура за избор на изпълнител

Фондация „Глобални библиотеки – България”, с адрес: 1000 София, ул.

прочети още

Фондация „Глобални библиотеки – България” набира оферти за изработка на рекламни материали

Фондация „Глобални библиотеки – България” открива процедура на договаряне с покана до 3 фирми за избор на потенциален изпълнител за изработка на рекламни материали във връзка с провеждане на Национална форум „Библиотеките днес”.

прочети още

Покана за участие в процедура до три фирми, потенциални изпълнители

Фондация „Глобални библиотеки – България” открива процедура на договаряне с покана до 3 фирми за избор на потенциален изпълнител за изработка на рекламни материали във връзка с популяризиране дейността на Фондацията през 2016 и 2017 г.

прочети още

Покана за участие в процедура до четири фирми, потенциални изпълнители

Фондация „Глобални библиотеки – България”, с адрес: 1000 София, ул.

прочети още

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител

Фондация „Глобални библиотеки – България, с адрес: 1000 София, ул.

прочети още
Subscribe to RSS - Обявления