процедура

Български

Процедури, образци и инструкции по заданието за грантови споразумения с читалищните библиотеки

От линковете на тази страница можете да свалите всички процедури, образци и инструкции по заданието за грантови споразумения с читалищните библиотеки - поотделно или архивирани в общ пакет в ZIP формат.

прочети още

Процедури, образци и инструкции по заданието за грантови споразумения с регионалните библиотеки

От линковете на тази страница можете да свалите всички процедури, образци и инструкции по заданието за грантови споразумения с регионалните библиотеки - поотделно или архивирани в общ пакет в ZIP формат.

прочети още

Процедура и образци

От този раздел можете да свалите актуални процедури и образци, свързани с провеждането на обучения по Програма "Глоб@лни библиотеки - България".

прочети още

Процедура за обучение на библиотекари - 2012

От тази страница можете да изтеглите актуализираната процедура за обучение на библиотекари по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" за 2012 г. и образци към нея.

Актуализацията от октомври 2012 г. 

прочети още

Процедура за отчетност и мониторинг - целеви библиотеки

От тази страница можете да изтеглите процедура за отчетност и мониторинг на целевите библиотеки по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" и образец към нея.

прочети още

Процедура за провеждане на групови срещи

Звеното за управление на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" изготви процедура, която обхваща планирането, организирането, провеждането и отчитането на различни по формат групови срещи, които се провеждат с участие на Програма „Глоб@лни библиотеки -  България”.

прочети още
Subscribe to RSS - процедура