фондация глобални библиотеки България

Български

Посещение на РИМ и РБ "Хр.Ботев" гр.Враца

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки-България" в рамките на конкурс "Библиотеките.активен участник в обществения живот",в изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017 г с Министерство на културата.

прочети още

Проект „Мултиполис „Знание”: Платформа за споделяне на ресурси и информация”

Регионална библиотека „Любен Каравелов” - Русе стартира работа по проект на тема „Мултиполис „Знание”: Платформа за споделяне на ресурси и информация”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот” и в изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата. Партньори на Русенската библиотека са Народно читалище „Пробуда – 1901 г.”, с. Николово и Народно читалище „Просвета – 1928 г.”, гр. Мартен.

прочети още
Subscribe to RSS - фондация глобални библиотеки България