област Добрич

Български

Онлайн обучение за повишаване професионалната квалификация на библиотекарите от Област Добрич

На 9 и 10 ноември 2020 г. в обучителния център на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе онлайн обучение за повишаване професионалната квалификация на библиотекари от града и областта. Обучението е в изпълнение на договор №РД11-06-358/13.10.2020 г. с Министерството на културата по проект „Библиотеката – културен център за информация и вдъхновение“.

прочети още

Пътуващ семинар за библиотекари от Област Добрич

Съгласно Договор №РД11-00-348/20.12-2017 г. с Министерство на културата за изпълнение на дейности и отговорности при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване, Регионална библиотека „Дора Габе” организира Пътуващ семинар за повишаване професионалната квалификация на библиотекарите от Област Добрич с маршрут: гр. Добрич, с. Дъбовик, гр. Ген. Тошево, с. Красен. Семинарът бе посветен на 130-та годишнина от рождението на голямата българска поетеса, добруджанката Дора Габе.

прочети още

Обучителен семинар за повишаване професионалната квалификация на библиотекарите от Област Добрич

На 19 и 20 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе обучителен семинар за повишаване професионалната квалификация на библиотекарите от Област Добрич. Обучението се организира съгласно Договор №РД11-00-219/02.12-2016 г. на регионалната библиотека с Министерство на културата за изпълнение на дейности и отговорности при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване. В семинара се включиха 19 библиотекари от читалищните библиотеки в гр. Тервел, гр. Ген. Тошево, с. Пчеларово, с. Красен, с. Кардам, с.

прочети още
Subscribe to RSS - област Добрич