Нови пазар

Български

Обучение "Услуги в модерната библиотека" в Нови пазар

За трети пореден път в обучителния център при Народно читалище ”Христо Ботев - 1872”, град Нови пазар, оборудван по програма "Глоб@лни библиотеки– България"  се проведе обучение по  Направление 3: „Услуги в модерната библиотека”.
Обучител на групата бе Росица Стратева, а участници в обучението бяха десет библиотекари и читалищни секретари от общините Нови пазар, Никола Козлево, Каолиново и Каспичан. 
Обучаемите усвоиха основните правила и умения за обслужване на потребителите в съвременната библиотека и сърдечно благодарят за усилията на г-жа Росица Стратева.

прочети още

ИКТ обучение на библиотекари в Нови пазар

На 5 ноември в учебната база на библиотеката при НЧ ”Христо Ботев - 1872” - град Нови пазар приключи обучението по ИКТ на библиотекари от общините Нови пазар, Никола Козлево, Каспичан и Каолиново с обучител инж. Емилия Моллова.
Най-сърдечно благодарим на инж. Моллова за вниманието,търпението и отзивчивостта!
       Галя, Антоанета Д., Атча, Джеврие, Антоанета Х.,Маргарита, Павлинка, Русанка, Станка, Мария.

прочети още

Обучение по Направление 4 „Общуване и работа с потребители и общности” в Нови пазар

От 16  до 21 септември в учебната база на НЧ „Христо Ботев - 1872”, гр. Нови пазар се проведе обучение по Направление 4 „Общуване и работа с потребители и общности” с обучител Иваничка Мусова.
В тренинга участваха 12 читалищни секретари и библиотекари от общините Нови пазар, Каспичан и Никола Козлево.

прочети още

В Нови пазар започнаха обученията за есенно-зимния обучителен сезон

С обучение по Направление 2 "Организация и управление на работата в обществената библиотека", водено от Йовка Ръцева, на 10 септември 2012 г. в учебната на база на НЧ ”Христо Ботев 1872” - гр. Нови пазар бе открит есенно-зимния обучителен сезон по програма „Глоб@лни библиотеки-България”. До 13 септември ще бъдат обучени библиотекари от общините Каолиново, Нови пазар и Никола Козлево.

прочети още

Приключи пролетно-летният обучителен период на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в Нови пазар

На 20 юни приключи обучението за библиотекари от пролетно-летния обучителен период на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в обучителния център на НЧ ”Христо Ботев 1872” - гр. Нови пазар. От името на всички участници в обученията и организаторите най-сърдечно благодарим на обучителите инж. Емилия Моллова, Емил Демирев, Ралица Манолова, Красимира Александрова, Ваня Борисова за вниманието, търпението и отзивчивостта. Благодарим Ви за добре водените обучения и добрите връзки и взаимоотношения, които се създадоха между курсистите, обучителите и организаторите.

прочети още

Обучение по Направление 3 - "Услуги в модерната библиотека" в Нови пазар

На 11 юни в учебната база в НЧ ”Христо Ботев 1872” - гр. Нови пазар започна обучението по Направление 3 - "Услуги  в модерната библиотека" - на десет библиотекари от общините Нови пазар, Никола Козлево и Каолиново с обучител Ваня Борисова.

прочети още

Организация и управление на работата в обществената библиотека с обучител Емил Демирев в Нови пазар

На 31 май приключи обучението на библиотекари по Направление 2 - "Организация и управление на работата в обществената библиотека" с обучител Емил Демирев. На снимката са успешно завършилите 14 библиотекари и читалищни секретари от общините Нови пазар, Никола Козлево и Каспичан.

прочети още

Oбучение на библиотекари по Направление 5: „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти” в Нови пазар

На 18 май 2012 година завърши обучението на 15 библиотекари от общините Нови пазар, Каспичан и Никола Козлево по Направление 5 "Застъпничество, набиране на средства и управление на проектен цикъл" по програма "Глоб@лни библиотеки – България” с обучител Красимира Александрова.

прочети още

Oбучение на библиотекари по Направление 5: „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти” в Нови пазар

На 18 май 2012 г. завърши обучението на 15 библиотекари от общините Нови пазар, Каспичан и Никола Козлево по Направление 5 "Застъпничество, набиране на средства и управление на проектен цикъл" по програма "Глоб@лни библиотеки – България" с обучител Красимира Александрова.

прочети още

Общуване и работа с потребители и общности в Нови пазар

От 18 април в обучителния център на библиотеката при НЧ ”Христо Ботев-1872” гр. Нови пазар започна обучение по програма „Глоб@лни библиотеки - България” - 15 библиотекари от общините Нови пазар, Каспичан и Никола Козлево ще придобият умения в „Работа в екип и група”, „Умения за общуване”, „Презентационни уменияи” и „Учение през целия живот” с обучител Ралица Манолова.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - Нови пазар