финансиране

Български

Споразуменията за грантово финансиране по ГСФИП са подписани от Министерство на културата и ПРООН

Споразуменията за грантово финансиране по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) са подписани от Министерство на културата и ПРООН. На 3 юли 2013 г. споразуменията ще бъдат изпратени на одобрените кандидати за подпис от тяхна страна.

прочети още

Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) - актуална информация

Уважаеми кандидати по ГСФИП, Звеното за управление на програмата (ЗУП) има удоволствието да предостави на Вашето внимание актуална информация относно грантовата схема.
 
Общ брой на постъпилите кандидатури: 172

прочети още

Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

прочети още

Покана за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Стартират набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ.

прочети още

Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) - информационни уебинари

Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП)
 
ИНФОРМАЦИОННИ УЕБИНАРИ
 

прочети още

Програма „Глоб@лни библиотеки - България” обявява Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП)

Програма „Глоб@лни библиотеки - България” обявява
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП)
 

прочети още

Награда Access to Learning 2013

Фондацията "Бил и Мелинда Гейтс" ще отвори процеса за кандидатстване в ежегодния конкурс Access to Learning на 30 юли 2012 г. Конкурсът отпуска средства на организации, които свързват хората със света на информацията чрез компютрите и Интернет.

прочети още

Конкурс за проектни предложения: грантове на Elsevier Foundation за иновационни библиотеки в развиващите се страни

Обявен е следващият кръг от грантове на Elsevier Foundation за иновационни библиотеки в развиващите се страни, който ще подкрепи усилията на библиотеките, насочени към повишаване качеството на живот в развиващите се страни, чрез развиване на знания в областта на точните науки, технологиите в соци

прочети още

Програма „Младежта в действие“, Поддействие 4.3. Подпомагане на мобилността на работещите с младежта

Целта на настоящата покана е да се повишат мобилността и обменът на работещите с младежта, за да придобият нови умения и компетентности и да обогатят своя профил като професионалисти по въпросите на младежта. Освен това тя ще активизира свързването в мрежи на младежки структури в Европа.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - финансиране