мониторинг

Български

Мониторинг по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП)

Съгласно Насоките за кандидатстване по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” дейностите и отчетността по одобрените за финансиране проекти подлежат на текущ мониторинг.
 

прочети още

Нова програма за мониторинг на компютрите в интернет залата на библиотека "Цар Борис III", София

Софтуерна фирма "PC-TM" подари на библиотеката при НЧ "Цар Борис III-1928" програма за мониторинг на интернет залата. С тази програма се улеснява реда за заемане и освобождаване на компютрите от потребителите. Извеждат се подробни справки за броя и часовете на ползване на отделните станции, имената на потребителите, дните и часовите интервали, в които те са ползвали конкретни компютри. Може да се направи бърза и лесна справка за уникалните потребители за избран период.

прочети още

Инструкция за инсталация на софтуер за мониторинг на работните станции

От тази страница можете да свалите инструкция за инсталиране на софтуера за мониторинг на работните станции по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" или да стартирате процеса по инсталация.
 

прочети още

Процедура за отчетност и мониторинг - целеви библиотеки

От тази страница можете да изтеглите процедура за отчетност и мониторинг на целевите библиотеки по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" и образец към нея.

прочети още

Процедура за пряк мониторинг на компонент "Обучение"

От 7 ноември до 2 декември 2011 г. представители на ЗУП, ПРООН и Министерство на културата проведоха двудневен мониторинг в 18 от общо 36-те учебни бази, действащи по Програма „Глоб@лни библиотеки - България" в периода октомври-декември 2011 г.

Мониторингът беше въведен като елемент от прякото проследяване на дейностите по компонент „Обучение" на програмата.

прочети още
Subscribe to RSS - мониторинг