Новини от фондацията

 

Работна среща на Фондация „Глобални библиотеки – България” с директорите на регионалните библиотеки и координаторите по Програма „Глобални библиотеки” 2009-2013 г.

На 31 март в София се проведе работна среща по проект „Глобални библиотеки - България: Легендата е жива”, подкрепен от Посолството на САЩ. В рамките на форума ФГББ  сподели с участниците своята стратегическа визия за развитие през следващите три години.

прочети още

Фондация "Глобални библиотеки - България" вече има Обществен съвет

Настоятелството на фондация „Глобални библиотеки – България”  избра проф. Боряна Христова, проф. Боян Биолчев, Владимир Атанасов, проф. Георги Близнашки, Георги Константинов, доц. Георги Лозанов, Ирина Лозанова-Гъркова, Марин Бодаков, Милена Фучeджиева, Палми Ранчев, Пламен Жечев, доц.

прочети още

„Да създадем заедно България 2020" - една възможност да бъдем активни граждани!

До 15 април 2015 г. Областните информационни центрове откриват приемни, в които ще потърсят мнението на гражданите затова какво искат да променят в своето населено място с европейските средства за периода до 2020 г.

прочети още

"Моят глас е важен" - една кампания на УНИЦЕФ България за правата на детето

Фондация „Глобални библиотеки – България “  подкрепя информационната и социална кампания на УНИЦЕФ България, посветена на правото на детско участие.

прочети още

Достъп до електронно управление чрез обществените библиотеки - в услуга на гражданите и в помощ на администрацията

Надежда Груева – ключов обучител по е-услуги на Програма "Глобални библиотеки – България”  участва  в 16-та национална конференция по електронно управление “Трансформиране на администрацията в посока добро управление”, проведена в София  на 12 и 13 март 2015 г.

прочети още

ФГББ набира оферти за цялостно счетоводно обслужване

ФГББ набира оферти за цялостно счетоводно обслужване
Абонаментното обслужване да включва:
·         Изготвяне индивидуален сметкоплан и годишен бюджет на ФГББ.

прочети още

Фондация "Глобални библиотеки - България" търси експерт-проекти

Фондация "Глобални библиотеки - България" търси да назначи „Eксперт – проекти“, който да се занимава с изготвянето изпълнението и отчитането на проекти. Работи в партньорство с екипа на организацията.

прочети още

Фондация "Глобални библиотеки - България" набира оферти за извършване на независим финансов одит за 2014 г.

Фондация "Глобални библиотеки - България" набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на Годишния финансов отчет за 2014г.
ФГББ осъществява дейността си чрез финансирания по проекти. Общата сума на полученото през 2014 г. финансиране е 1750 хил. лв.
Срок на изпълнение – 30.05.2015 г.
Срок на валидност на офертата – 30 календарни дни
Минимални изисквания към участника :
1. Диплома за правоспособност  на регистриран експерт –счетоводител/регистриран одитор.
2. Опит в НПО сектора.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - Новини от фондацията