проект

Български

Проект “Моята достъпна библиотека – иновация, знание и комуникация в малките населени места“

Библиотеката при НЧ „Христо Ботев - 1872” , гр. Нови пазар стартира работа по проект “Моята достъпна библиотека – иновация, знание и комуникация в малките населени
места“. Проектът се реализира с  подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2,  в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на култура.
Партньори в изпълнението на проекта са  НЧ “Просвета – 1919“,  село Памукчи и НЧ “Васил Левски - 1895“, село Енево.

прочети още

Децата на Стара Загора опознават дивите птици, живеещи около нас

Лого проект

прочети още

Децата на Стара Загора опознават дивите птици, живеещи около нас

В Стара Загора започна изпълнението на проект „Дивата природа около нас: опознай и защити“. През седемте месеца за реализация на проекта Регионална библиотека „Захарий Княжески“, в партньорство с библиотека „Родина“, СНЦ „Зелени Балкани”, СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора“, има за цел да повиши знанията на ученици, учители, родители и възможно най-голям брой хора за дивата природа с фокус богатото животинско разнообразие на заобикалящата ни градска среда и ползата от съвместното ни съществуване.

прочети още

Проект „Мултиполис „Знание”: Платформа за споделяне на ресурси и информация”

Регионална библиотека „Любен Каравелов” - Русе стартира работа по проект на тема „Мултиполис „Знание”: Платформа за споделяне на ресурси и информация”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот” и в изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата. Партньори на Русенската библиотека са Народно читалище „Пробуда – 1901 г.”, с. Николово и Народно читалище „Просвета – 1928 г.”, гр. Мартен.

прочети още

Работилница за въображение

На  19 октомври 2016 г., Регионална библиотека „Дора Габе” проведе поредното занимание с деца от Фондация „Ръка за помощ” в подкрепа на образователната интеграция на деца от ромската общност.

прочети още

ЗЕЛЕНА АКАДЕМИЯ В ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА В ЗЛАТОГРАД

Библиотеката при ОНЧ”Просвета-1908” Златоград в партньорство с Център за развитие на Община Златоград започна реализацията на проект „Зелена академия в читалищната библиотека” Той се осъществява в рамките на конкурс „Библиотеката –активен участник в обществения живот”, обявен от Фондация „Глобални библиотеки България”,съгласно договор РД 11-00-115/24.06.2016 с Министерство на културата .

прочети още

Започнаха заниманията по новия проект на Регионалната библиотека в Добрич за образователна интеграция на деца от ромската общност

На 12 октомври 2016 г. в Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе първото занимание на деца от Фондация „Ръка за помощ”, в рамките на проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата. Проектните дейности ще продължат до края на м. април 2017 г.

прочети още

Библиотеката започва проект за образователна интеграция на деца от ромската общност

Регионална библиотека „Дора Габе” стартира работа по нов проект на тема „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, тематична област 3 – Образователна интеграция на малцинствени групи, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата. Партньор на регионалната библиотека е Фондация „Ръка за помощ” Добрич.

прочети още

Четене на книги и енциклопедии за природата.Природни забележителности край Мездра

На 30 юли 2015г в залите на "Народно читалище Просвета 1925-Мездра" се осъществи поредното занимание по Проекта "Бърза помощ за природата".Днес темата беше запознаване със защитени растения и животни, с природните забележителности в района на гр.Мездра.Заниманията се водеха от двете библиотекарки-Димитрина Иванова и Павлина Русева.Първата част беше посветена на четене от двата тома на червената книга на България, на наличните в библиотеката книги за растенията, животните, прилепите, гъбите и др.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - проект