МОМН

Български

BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства".

прочети още
Subscribe to RSS - МОМН