работа с доброволци

Български

Депутати за един ден

Представителят на центъра за работа с доброволци към Регионалната библиотека в гр.Ловеч  Ивайло Петков се включи в XIV национална есенна сесия на Български детски и младежки парламент на тема “Гласът на младите – ключът към демокрацията”, който се проведе от 29 ноември до 2 декември 2012 г. в София. В инициативата участваха млади лидери от цялата страна, представители на различни младежки организации, младежки и ученически парламенти и съвети.

прочети още

Втори национален доброволчески обмен - 2012

На 16 и 17 юни в Пловдив се състоя вторият Национален доброволчески обмен. В него взеха участие доброволци от Центровете за работа с доброволци част от мрежата на НАРД в цялата страна. Мотото на обмена беше „Живот с мисия“.

прочети още

Красота от бабината ракла

Макар и във ваканция, малките доброволци продължават да ни изпращат снимки за инициативата "Красота от бабината ракла". Тук са доброволците от с. Белица - Рени Желева и Мая Огнянова! Благодаря ви, момичета, че попълнихте колекцията на клуб "Р. Чуканова" с нови модели!

прочети още

Работа по партньорски проект с Фондация "Национален алианс за работа с доброволци" в Пловдив

Приключи първият етап  от работата по партньорския проект на Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив за 2012 година. Партньор на РБНБИВ по проекта е Фондация "Национален алианс за работа с доброволци" /НАРД/, което партньорство рефлектира и върху формулировката на проекта: "Умения на библиотекарите от целевите библиотеки да привличат и обучават граждани за доброволци в помощ на дейността си". Проектът е с продължителност от 17 април до 14 юли 2012 година, целевата му група са 15 библиотекари от целеви библиотеки от 11 общини в област Пловдив.

прочети още
Subscribe to RSS - работа с доброволци