е-заетост

Български

ОИЦ – Добрич представи актуални програми за осигуряване на заетост и възможности за повишаване качеството на образованието през периода 2014-2020 г.

Регионална библиотека „Дора Габе” град Добрич организира уебинар за е-заетост за местната общност от добричка област, съвместно с Областен информационен център – Добрич и Програма „Глоб@лни библиотеки - България“. На онлайн конференцията презентация на тема „Възможности за заетост 2014 – 2020 г“ представи Ивелина Илиева от Областен информационен център – Добрич.

прочети още

Съвети от Агенция по заетостта: как да работим с бюрата по труда, как да напишем CV и мотивационно писмо

Трите презентации на тази страница предоставят полезна информация за търсещите работа, споделена от Агенция по заетостта:

прочети още

Интернет сайтове за търсещи работа и работодатели

Връзки към сайтове, в които можете да търсите работа или да публикувате обява за набиране на персонал.

прочети още

Уебинар на тема "Е-заетост" се проведе на 26 февруари 2013 г.

На 26 февруари 2013 г. Програма "Глоб@лни библиотеки - България" в партньорство с Агенция по заетостта организира уебинар на тема "Е-заетост". В уебинара се включиха седем библиотеки (от гр. Грамада, с. Георги Дамяново, гр. Асеновград, гр. Девин, с. Могилица, с. Торос и с. Нова Черна).

прочети още

Нова информационна услуга в Регионална библиотека "Дора Габе" Добрич

Нова информационна услуга в е-заетост

прочети още

Изготвяне на автобиография и мотивационно писмо за кандидатстване за работа - съвети

Изпращането на автобиография и мотивационно писмо до желания бъдещ работодател е първата стъпка в процеса на кандидатстване за работа.  Автобиографията (CV, резюме) и мотивационното писмо са първият контакт с работодателя и от тях зависи дали кандидатът за работа ще бъде поканен на втория етап - интервю.

прочети още

е-ЗАЕТОСТ В БИБЛИОТЕКАТА

На тази страница са описани услугите в областта на е-ЗАЕТОСТ, които се предлагат чрез обществените библиотеки с помощта на ИКТ оборудването, предоставено по Програма „Глобални библиотеки – България” и в изпълнение на Споразумението за сътрудничество по програмата с Агенция по заетостта.

прочети още

Добри практики от библиотеки в България

На тази страница са описани проекти и добри практики на български библиотеки при предоставянето на услуги в областта на е-заетостта.

прочети още

Добри практики от библиотеки в чужбина

На тази страница са описани проекти и добри практики на чуждестранни библиотеки при предоставянето на услуги в областта на е-заетостта.

прочети още

Връзки към държавни институции - потенциални партньори и източници на достоверна информация

На тази страница са посочени линкове към държавни институции, с които обществените библиотеки могат да си партнират при разработване и и/или да получават достоверна информация при разработване и предоставяне на услуги по е-заетост.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - е-заетост