Проучвания

Финално проучване за оценка на въздействието на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

Финалното проучване за оценка на въздействието на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” е осъществено от социологическа агенция ЕСТАТ ООД в периода юли – ноември 2013 г.

прочети още

Пан-европейско проучване за оценка на нагласите относно ползите от ИКТ в обществените библиотеки

Пан-европейското проучване за оценка на нагласите относно ползите от ИКТ в обществените библиотеки е инициирано от фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и осъществено от агенция TNS в края на 2012 г., като обхваща 17 държави-членки на Европейския съюз, сред които и България.

прочети още

Доклади от междинното проучване за оценка на въздействието на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

В периода август-октомври 2012 г. успешно е осъществено Междинното проучване за оценка на въздействието на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.

прочети още

Базово проучване за оценка на въздействието на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

Докладите от базовото проучване за оценка на въздействието на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" са готови и могат да бъдат свалени от портала на програмата.

прочети още

Доклад на ФОРА от провеждане на обществени обсъждания

Обществените обсъждания в рамките на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" имаха основна цел да представят обобщено гледната точка на широк кръг заинтересовани страни относно желаното състояние на обществените библиотеки в страната.

прочети още
Subscribe to RSS - Research