Архив

Образци за обучение по ИКТ на граждани със специални потребности

От тази страница можете да изтеглите образците за обучение по ИКТ на граждани със специални потребности.

прочети още

Процедура за пряк мониторинг на компонент "Обучение" 2012 година

От 28 май до 27 юни 2012 г. представители на ЗУП, ПРООН и Министерство на културата ще проведат двудневен мониторинг в 21 от общо 39-те учебни бази, действащи по Програма „Глоб@лни библиотеки - България".

прочети още

Annex 2: Общи условия към индивидуални договори с външни изпълнители

От тази страница можете да изтеглите Общи условия към индивидуални договори с външни изпълнители по Програма "Глоб@лни библиотеки - България".

прочети още

Инструкция за инвентарна проверка на ИКТ оборудване - регионални библиотеки / 2012 г.

От тази страница можете да изтеглите инструкция за инвентарна проверка на ИКТ оборудване за регионалните библиотеки през 2012 г. по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" и протоколи към нея.

прочети още

Процедура за обучение на библиотекари - 2012

От тази страница можете да изтеглите актуализираната процедура за обучение на библиотекари по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" за 2012 г. и образци към нея.

Актуализацията от октомври 2012 г. 

прочети още

Инструкция за финансово управление на грантовото финансиране - регионални библиотеки / 2012 г.

От тази страница можете да изтеглите инструкция за финансово управление на грантовото финансиране на регионалните библиотеки през 2012 г. по Програма "Глоб@лни библиотеки - България".

прочети още

Процедура за отчетност и мониторинг - целеви библиотеки

От тази страница можете да изтеглите процедура за отчетност и мониторинг на целевите библиотеки по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" и образец към нея.

прочети още

Образци по заданието за грантови споразумения с регионалните библиотеки

От тази страница можете да изтеглите приложимите образци по заданието за грантови споразумения с регионалните библиотеки през 2012 г. по Програма "Глоб@лни библиотеки - България".

прочети още

Процедура за провеждане на групови срещи

Звеното за управление на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" изготви процедура, която обхваща планирането, организирането, провеждането и отчитането на различни по формат групови срещи, които се провеждат с участие на Програма „Глоб@лни библиотеки -  България”.

прочети още

Процедура за пряк мониторинг на компонент "Обучение"

От 7 ноември до 2 декември 2011 г. представители на ЗУП, ПРООН и Министерство на културата проведоха двудневен мониторинг в 18 от общо 36-те учебни бази, действащи по Програма „Глоб@лни библиотеки - България" в периода октомври-декември 2011 г.

Мониторингът беше въведен като елемент от прякото проследяване на дейностите по компонент „Обучение" на програмата.

прочети още
Subscribe to RSS - Архив