поддръжка

Български

Задължителни стъпки и инструкция за техническа помощ при проблем с ИКТ оборудване от Фондация „Глобални библиотеки – България”

Ако работите в библиотека, която има споразумение с Фондация "Глобални библиотеки - България" и имате проблем с техниката, преддоставена от фондацията, от тази страница ще научите къде и как да потърсите помощ.

прочети още
Subscribe to RSS - поддръжка