обучение

Български

Обучения

В този раздел ще намерите пълна информация за проведените и предстоящите обучения по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" - както на библиотекари, така и на граждани.

прочети още

Начално обучение по компютърни умения в с. Дълбок извор

На 29 и 30 септември 2011 г. в библиотеката при НЧ "Пробуда-1908 г." - с. Дълбок извор започна обучение на желаещи от местното население по начални компютърни умения. Библиотекарят Татяна Гаджева запозна участниците с Програма "Глоб@лни библиотеки - България", благодарение на която се провежда обучението. В рамките на два учебни часа присъстващите бяха запознати с общи понятия за компютъра и първи стъпки при работа с Windows 7.

прочети още

Продължи обучението на граждани в РНБ „Иван Вазов” – Пловдив

В РНБ „Иван Вазов" - Пловдив от 26 до 29 септември 2011 г. се проведе обучение на граждани за начални компютърни умения и работа в Интернет. В групата се обучаваха 10 пенсионерки, доброволци към Българския червен кръст.

прочети още

Програма за обученията на библиотекари 2012 - 2013 г.

На 1 февруари 2012 г. Управителният съвет на „Глоб@лни библиотеки - България” прие Програма за обучение на библиотекари 2012 – 2013. Документът представлява актуализация на приетата и изпълнявана през 2011 г. Програма 2011-2013 г.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - обучение