граждани

Български

Първо обучение за хора с увреден слух по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" се проведе в София

От 5 до 9 декември 2011 г. в читалище „Факел” в София се проведе първото ИКТ обучение по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”,  предназначено за хора с увреден слух. Обучението беше организирано с помощта на сдружение "Отворено общуване" и Столична библиотека. Участваха 7 души на възраст от 20 до 33 год. Обучението води Илия Кърджанов – ИКТ обучител с голям опит в обучения за хора с увреждания. За обучението беше използвана мобилната компютърна лаборатория на програмата.

прочети още

Обучение по начални компютърни умения в с. Бенковски

Обучение на граждани в Бенковски

От 3 до 7 октомври 2011 г. в библиотеката при НЧ „Васил Левски - 1930 г." - с. Бенковски се проведе обучение на граждани за начални компютърни умения. В групата се обучаваха 4 човека на възраст над 55 г.

прочети още

Трети курс по компютърни умения за възрастни в Хасково

Трето обучение за възрастни граждани в Хасково

За трети път в РБ „Христо Смирненски" - Хасково се провежда курс за обучение на възрастни в начални компютърни умения. От 4 до 14 октомври 2011 г.

прочети още

Предстоящи обучения

В този раздел публикуваме информация за предстоящи обучения в целевите библиотеки по Програма "Глоб@лни библиотеки - България". Ако работите в библиотека и предстои да проведете обучение за граждани, моля, изпратете ни подробностите за него, за да го отразим тук.

прочети още

Обучение на граждани

В този раздел можете да намерите информация за обученията на граждани, провеждани в библиотеките, включени в Програма "Глоб@лни библиотеки - България".

прочети още

Обучения

В този раздел ще намерите пълна информация за проведените и предстоящите обучения по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" - както на библиотекари, така и на граждани.

прочети още

Начално обучение по компютърни умения в с. Дълбок извор

На 29 и 30 септември 2011 г. в библиотеката при НЧ "Пробуда-1908 г." - с. Дълбок извор започна обучение на желаещи от местното население по начални компютърни умения. Библиотекарят Татяна Гаджева запозна участниците с Програма "Глоб@лни библиотеки - България", благодарение на която се провежда обучението. В рамките на два учебни часа присъстващите бяха запознати с общи понятия за компютъра и първи стъпки при работа с Windows 7.

прочети още

Продължи обучението на граждани в РНБ „Иван Вазов” – Пловдив

В РНБ „Иван Вазов" - Пловдив от 26 до 29 септември 2011 г. се проведе обучение на граждани за начални компютърни умения и работа в Интернет. В групата се обучаваха 10 пенсионерки, доброволци към Българския червен кръст.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - граждани