Пловдив

Български

„Е-услуги в културен контекст”

На 16 и 17 октомври 2013 г. в Пловдив се проведоха две издания на местна среща за развитие на тема: „Е-услуги в културен контекст”.

прочети още

Стартира Есенната обучителна сесия в Пловдив

Есенната сесия на Обучителния компонент на Програма „Глоб@лни библиотеки – България”  в Пловдив стартира на 03.09.2013 г. с Надграждащо обучение по ИКТ. Обучението се проведе в Народна библиотека „Иван Вазов”, в специално оборудвания за целта център с 10 компютъризирани работни станции с обучител Снежана Джугданова. В групата бяха включени библиотекари от читалищните библиотеки в област Пловдив.

прочети още

Обучение на хора с увреждания по Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в Пловдив

В рамките на Пролетната обучителна сесия по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”, в Регионална Народна библиотека „Иван Вазов”, Пловдив, се проведоха 4 обучения на хора с увреждания по овладяването на умения и знания за работа с компютър и в интернет. Обученията се поведоха в оборудвания по Програмата Обучителен център, в периода от 13 май до 21 юни 2013. Сформирани бяха 2 групи за хора с двигателни увреждания и по една – за хора със зрителни и слухови увреждания.

прочети още

Форум за местно развитие КАЖЕТЕ „ДА“ НА БИБЛИОТЕКИТЕ: ЕФЕКТИВНИ ЗАСТЪПНИЧЕСКИ КАМПАНИИ И ПАРТНЬОРСТВА в Хисар

На 20 - 21.06.2013 г. в Хисар се проведе Форум за местно развитие
КАЖЕТЕ „ДА“ НА БИБЛИОТЕКИТЕ: ЕФЕКТИВНИ ЗАСТЪПНИЧЕСКИ КАМПАНИИ И ПАРТНЬОРСТВА на области Пловдив и Смолян.

прочети още

Местна среща „Иновативни услуги за Е – Заетост” в Пловдив

На 28.02.2013 г. в Лекционната зала на Народна библиотека „Иван Вазов”, гр. Пловдив, се проведе първата за годината Среща по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Местната среща (МС) беше инициирана от Регионалния координатор за областта, но за успешното и` случване силно рамо дадоха Регионалният мениджър, Красимир Христов, консултантът по Базовата услуга „Е-Заетост”, Ташка Габровска и Ръководителят по връзки с обществеността, Наталия Георгиева. Н. Георгиева и Т. Габровска имаха и още роли – на презентатори по темата на Програмата, както и на модератори, при работата в групи.

прочети още

Програма "Глоб@лни библиотеки - България" изрази своята признателност към българските общини за тяхната подкрепа

Осма годишна среща на българските местни власти на 16 октомври 2012 г. в гр. Пловдив

Трендафил Меретев, ръководител на Програма "Глоб@лни библиотеки - България", взе участие в Осмата годишна среща на българските местни власти на 16 октомври 2012 г. в гр. Пловдив, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

прочети още

„Добри практики в целевите библиотеки от област Пловдив” - регионална тематична среща на целевите библиотеки от област Пловдив по програма „Глоб@лни библиотеки - България”

На 4.09.2012 г. в лекционната зала на Народна библиотека  „Иван Вазов”,  гр. Пловдив, се проведе регионална тематична среща „Добри практики в целевите библиотеки от област Пловдив”, съвместна инициатива на програма „Глоб@лни библиотеки - България” и Народна библиотека „Иван Вазов”.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - Пловдив