Форма за контакти

Фондация „Глобални библиотеки - България“
ул. „Христо Белчев“ 1, ет. 4
София 1000, България

Тел.: (+359 2) 465 10 76, (+359 89) 221 93 61
e-mail: foundation@glbulgaria.net
 

Спаска Тарандова
Изпълнителен директор
Tel.: (+359 89) 221 93 60
e-mail: starandova@glbulgaria.net

 

 

 
Мелани Митова
Експерт "Проекти и програми"
e-mail: m.mitova@glbulgaria.net 
 
 

Ваня Грозданова
Експерт "Проекти и програми"
email: v.grozdanova@glbulgaria.net
Tel.:(+359 89) 4465816
 

 

Атанас Филков
Технически сътрудник
e-mail: a.filkov@glbulgaria.net
Tel.:(+359 89) 2219370