Архив на новините

Мониторинг по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП)

Съгласно Насоките за кандидатстване по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” дейностите и отчетността по одобрените за финансиране проекти подлежат на текущ мониторинг.
 

Read more

Работна среща на тема "Е-образование" се проведе в София

Работна среща на тема "Е-образование" в София, юли 2013 г.
Работна среща на тема "Е-образование" в София, юли 2013 г.

След като активната работа по разработване на нови услуги в целевите библиотеки в областта "Е-образование" вече е в ход, на 23 и 24 юли 2013 г. в офиса на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" в гр.

Read more

Приключи кампанията „Влез в час с данъците“

Приключи кампанията „Влез в час с данъците“

На 16 юли 2013 г. от 11 ч. в залата на Американския център на Столична библиотека в София бяха наградени победителите в конкурса „Данъците, без които не можем“.
 

Read more

Споразуменията за грантово финансиране по ГСФИП са подписани от Министерство на културата и ПРООН

Споразуменията за грантово финансиране по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) са подписани от Министерство на културата и ПРООН. На 3 юли 2013 г. споразуменията ще бъдат изпратени на одобрените кандидати за подпис от тяхна страна.

Read more

Всички целеви библиотеки по програмата вече разполагат с мултимедийни проектори и екрани

Приключи доставката на мултимедийни проектори с екрани в 168 целеви библиотеки. Доставените проектори са ACER 1240, а екраните са с размер 150х150 см. Вече във всички библиотеки по програмата има мултимедийни проектори, които могат да се използват свободно от библиотеките и гражданите.

Read more

Pages