Архив на новините

Обучение за обучители по Направление 5: „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти”

На 23-28 септември 2013 г. в гр. София ще се проведе обучение за обучители по Направление 5.

Read more

Мониторинг по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП)

Съгласно Насоките за кандидатстване по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” дейностите и отчетността по одобрените за финансиране проекти подлежат на текущ мониторинг.
 

Read more

Работна среща на тема "Е-образование" се проведе в София

Работна среща на тема "Е-образование" в София, юли 2013 г.
Работна среща на тема "Е-образование" в София, юли 2013 г.

След като активната работа по разработване на нови услуги в целевите библиотеки в областта "Е-образование" вече е в ход, на 23 и 24 юли 2013 г. в офиса на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" в гр.

Read more

Приключи кампанията „Влез в час с данъците“

Приключи кампанията „Влез в час с данъците“

На 16 юли 2013 г. от 11 ч. в залата на Американския център на Столична библиотека в София бяха наградени победителите в конкурса „Данъците, без които не можем“.
 

Read more

Споразуменията за грантово финансиране по ГСФИП са подписани от Министерство на културата и ПРООН

Споразуменията за грантово финансиране по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) са подписани от Министерство на културата и ПРООН. На 3 юли 2013 г. споразуменията ще бъдат изпратени на одобрените кандидати за подпис от тяхна страна.

Read more

Pages