Архив на новините

Премиера на пет документални филма за Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

Създателите на филмите от компания Агитпроп разказват за снимачния процес

На 27 февруари 2013 г. в гр. София се състоя премиерата на документални филми за Програма "Глоб@лни библиотеки - България". Филмите изобразяват живота в различни населени места в България и промяната, която настъпва с навлизането на

Read more

Premiere of Five Documentary Films about the Glob@l Libraries - Bulgaria Program

The films' creators from the Agitprop company talk about the movie-making process

The premiere of five documentary films about the Glob@l Libraries - Bulgaria Program was held on 27 February 2013 in Sofia.

Read more

Конкурс за участие в „Работилница за идеи на млади библиотекари” – 2013 г.

Програма „Глоб@лни библиотеки – България” обявява конкурс за участие в „Работилница за идеи на млади библиотекари”.

Работилницата за идеи цели да:

Read more

Уебинар в библиотеката

През месец февруари 2013 г. стартира нов проект, реализиран в библиотеките по програмата - Уебинари на актуални теми.

Read more

Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) - информационни уебинари

Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП)
 
ИНФОРМАЦИОННИ УЕБИНАРИ
 

Read more

Pages