Архив на новините

Всички целеви библиотеки по програмата вече разполагат с мултимедийни проектори и екрани

Приключи доставката на мултимедийни проектори с екрани в 168 целеви библиотеки. Доставените проектори са ACER 1240, а екраните са с размер 150х150 см. Вече във всички библиотеки по програмата има мултимедийни проектори, които могат да се използват свободно от библиотеките и гражданите.

Read more

"Забавното лятно четене" 2013 посети Копривщица и Сопот и завърши обиколката из страната с градовете Кърджали и Хасково

Забавното лятно четене 2013 в Хасково
Забавното лятно четене 2013 в Кърджали
Забавното лятно четене 2013 в Копривщица

След успешния старт на кампанията "Забавното лятно четене" 2013 в София и посещението в Гоце Делчев и Смолян, инициативата продължи и в градовете Копривщица и Сопот. Там се събраха деца от различни училища, заедно с техни учители, местни културни дейци и гости.

Read more

Cross-European Survey to Measure Users’ Perceptions of the Benefits of ICT in Public Libraries

The Cross-European Survey to Measure Users’ Perceptions of the Benefits of ICT in Public Libraries was initiated by the Bill & Melinda Gates Foundation and carried out by the TNS agency in the end of 2012, encompassing 17 EU member states, Bulgaria being among them.

Read more

Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) - актуална информация

Уважаеми кандидати по ГСФИП, Звеното за управление на програмата (ЗУП) има удоволствието да предостави на Вашето внимание актуална информация относно грантовата схема.
 
Общ брой на постъпилите кандидатури: 172

Read more

Успешна информационна кампания на Българска агенция по безопасност на храните в партньорство с Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) проведе информационна кампания в партньорство с Програма "Глоб@лни библиотеки - България" в периода април-май 2013 г.

Read more

Pages