Архив на новините

Споразумение за сътрудничество с Министерство на здравеопазването

След успешното сключване на споразумения за сътрудничество по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" и Агенцията по заетостта, Министъра по управление на средствата от еврофондовете и Национална агенция за приходите, беше подписано и споразумение за сътрудничество с Министерство на здравеопазв

Read more

"Влез в час с данъците" в библиотеката

Програма „Глоб@лни библиотеки - България” партнира на  Национална агенция за приходите в кампанията „Влез в час с данъците”.

Read more

Ръководителят на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" участва в предаването "Апартаментът" на БНТ

На 7 януари 2013 г. г-н Трендафил Меретев, ръководител на Програма "Глоб@лни библиотеки - България", участва в предаването "Апартаментът" по БНТ, където представи програмата.

Read more

The Ministry of Culture and UNDP Signed Memorandum of Understanding under the Glob@l Libraries – Bulgaria Program with the National Revenue Agency

The Ministry of Culture and UNDP signed a Memorandum of Understanding under the Glob@l Libraries – Bulgaria Program with the Bulgarian National Revenue Agency.

Read more

Министерство на културата и ПРООН подписаха споразумениe за сътрудничество по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" с Национална агенция за приходите

Министерство на културата и ПРООН подписаха споразумение за сътрудничество по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" с Национална агенция за приходите към Министерство на финансите.

Read more

Pages