Архив на новините

Програма "Глоб@лни библиотеки - България" подкрепя кампанията Get Online Week

Get Online Week ("Седмица онлайн") 2012 е кампания за дигитално приобщаване, която ще се проведе от 26 до 30 март в обществени места, предоставящи достъп до Интернет: библиотеки, обществени Интернет центрове в неправителствени организации, образователни институции и телецентрове.

Read more

Launch of the First Trainings for Librarians in 2012 (April – July Training Period)

Training aids in the five thematic areas

19 and 20 March 2012 will see the launch of the trainings for librarians from the spring-summer training period under Glob@l Libraries – Bulgaria Program.
 

Read more

Installation of Computers and Peripherals in Stage 2011 Target Libraries Finalized

On 31 January 2012, the installation of computers and peripherals in Stage 2011 target libraries was finalized. A total of 960 public libraries across the country have ICT equipment for citizens provided under Glob@l Libraries – Bulgaria.  
 
155 target libraries were included in the third phase of ICT equipment delivery and installation under the program: another 530 desktop computers, 530 monitors, 1 laptop, 155 multifunctional devices, 149 multimedia projectors and 310 network equipment units are ready to be used.
 

Read more

Program for Training of Librarians 2012 – 2013

On 1 February 2012 the Glob@l Libraries - Bulgaria Program Board approved a Program for Training of Librarians 2012 – 2013. The document is an update of the approved and implemented in 2011 Program 2011-2013.

Read more

Стартират първите обучения за библиотекари през 2012 г. (обучителен период април-юли)

Учебници по петте тематични направления

На 19 и 20 март 2012 г. стартират обученията за библиотекари от пролетно-летния обучителен период на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.

Read more

Pages