You are here

БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Неделчо Попов-1939

ID на библиотеката: 
3013
Вид на библиотеката: 
регионална
Вид населено място: 
село
Населено място: 
с. Конаре
Област: 
Община: 
Гурково
Телефон: 
04343 2313
Категория: 
Етап: 
2 010
ИКТ пакет: 
6