You are here

БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Напред-1903г.

ID на библиотеката: 
1887
Вид на библиотеката: 
регионална
Вид населено място: 
град
Населено място: 
гр. Павел Баня, ул. Освобождение 4
Област: 
Община: 
Павел баня
Телефон: 
04361 2172
Категория: 
Етап: 
2 009
ИКТ пакет: 
3