You are here

Информационен бюлетин февруари 2013 г.

Информационен бюлетин февруари 2013 г.

LOGO

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Обобщена информация за дейностите по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
през месец февруари 2013 г.

 

@ Нови е-услуги в библиотеките

 
Продължаваме да Ви представяме наградените в конкурса  Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване истории за нови е-услуги в библиотеките.

Трето място в категорията Е-достъп беше присъдено на Регионална библиотека "П.К. Яворов", гр. Бургас за вълнуващата история, която ще видите по-долу, разказана от Станислава Михайлова - библиотекар:

"Да си помогнем сами.

Всичко започна, когато ракът се появи в семейството ми! Нуждаех се спешно от много информация, за да разбера как да живеем с него. Книги, интернет, всичко ми беше от полза. В книгите намерих основните познания, а в интернет - последните тенденции в борбата с тази болест. Теоретично бях добре подготвена, но се сблъсках с организационните проблеми на здравната ни система. В мрежата има много форуми, където хора, минали по този път, споделят своя опит. От един такъв форум разбрах за предстояща среща на онкоболни в моя град по повод Световния ден за борба с рака. Срещата беше организирана от Сдружение „Онкоболни и приятели”, град Бургас, за представянето на проектa „С рак във време на криза”. Отидох, защото исках да намеря отгoвор на въпросите си. Не предполагах, че аз ще дам отговора на един от основните въпроси на присъстващите.

Как се роди идеята?

Проблемите се споделят, за да намерят своето разрешение. Редом с други неуредици, беше поставен въпросът за липсата на компютърни познания и умения да се достигне до огромния обем информация в интернет.  Така тя остава недостъпна за част от онкоболните и техните близки.

Мога да помогна.

Поисках среща с председателя на сдружението и в кратък и развълнуван разговор успях с няколко думи да разкажа за проекта Глоб@лни библиотеки - България. Регионална библиотека „П. К. Яворов”, в която работя, е един от изпълнителите на програмата и разполага с модерно оборудвана зала с нови компютри. Целта е там  да се провеждат компютърни курсове на различни групи потребители, за да се улесни достъпът до информация, знания, комуникации. Библиотеката осигурява и свободен достъп до интернет за своите читатели и гражданите на Бургас. „Библиотеката сбъдва мечтите ни! Тя е така дълго търсеният от нас партньор!” бяха думите на Красимира Пеева, председател на сдружението.

Какво нещо е компютърът...

Някои от курсистите за първи път докосваха компютър и беше важно да преодолеят страха си, че може неволно да го повредят. Радвах се на техния ентусиазъм и на начина, по който се отнасяха и разговаряха с машината като с одушевен предмет. Точно затова и гордостта ми от това, което постигнаха, е огромна!

Хората само на пръв поглед бяха малко.

Две групи от по десет човека в рамките на пет дни се запознаха с така необходимите за тях възможности да  ползват глобалните интернет ресурси: за информиране, консултиране и комуникации,  за огласяване и предлагане на решения на проблеми, свързани с диагностиката и лечение на рака, с ТЕЛК, с болнични, със социални и трудови права и др. Сега умножете ефекта по броя на семействата, добавете близките, приятелите, познатите, колегите и съседите.

Ефектът?

Очаквано значими, с гарантирано развитие, резултатите събудиха нови надежди и нов вид активност. Курсистите се научиха да създават, редактират и форматират покани, писма, жалби и други документи. Запознаха се с функциите на електронната поща. Научиха се да комуникират с пациентския скайп консултант, опознаха сайта на организацията „Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели” и дейностите, които извършва. Придобиха умения за търсене на информация в интернет и ползване на сайтовете на институциите, запознаха се с функциите на е-подписа и пациентското здравно досие. Хора на различна възраст и с различен здравен и социален статус проявиха активно участие и упоритост, вложиха търпение и старание по време на целия обучителен курс. Освен познанията в тази нова досега за тях област, курсистите получиха и библиографска справка, изготвена от мен, на книгите, които притежава библиотека „П.К. Яворов” на тема  рак, здравословно хранене и начин на живот, и други полезни практики в тази област

Щастлива съм.

Ние всъщност  работихме с хората, не за да получат  знания и умения за по-добър избор за препитание и благополучие, не за повишаване качеството им на живот. Ние заедно се борихме за запазване на самия живот. Като служител на библиотеката участвах в тази инициатива с искрено удоволствие и съм убедена, че тя е само началото на поредица подобни."

 
Обучение по начална компютърна грамотност за онкоболни, Регионална библиотека "П.К. Яворов", гр. Бургас  
 
 

@ Обучение

 
През месец февруари беше съставен график на обученията за периода м. март – м. юли 2013 г. Графикът е наличен на http://www.glbulgaria.bg/bg/node/4151
 
През февруари приключи събирането на онлайн анкетите за ефекта от обученията по програмата, проведени през 2012 г. Бяха получени 414 отговора. Предстои анализ на резултатите.
 
На 7 и 8 февруари в гр. София се проведе среща на обучителите по Направление 5: Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти. Участваха 17 от 24-те обучители. По време на срещата бяха споделени добри практики от обученията през 2012 г. и обсъдени различни казуси. Подробно бяха разгледани дейностите, свързани с компонент „Обучение” през 2013 г. Особено внимание беше отделено на грантовата схема за финансиране на иновативни проекти на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. 
 
Среща на обучителите по Направление 5: Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти, 7-8 февруари, гр. София  
 
Беше създадена фейсбук група на обучителите по програмата: https://www.facebook.com/groups/GLB.Trainers/. Това е пространство за споделяне на информация, опит и добри практики от обученията по програмата. В групата вече се включиха 82 обучители. 
 
През м. февруари ЗУП обяви конкурс за участие в „Работилница за идеи на млади библиотекари”. Работилницата за идеи цели да повиши знанията, уменията и инициативността на младите библиотекари. Тридневната среща ще се проведе в периода 10-12 април 2013 г., като в нея ще участват до 50 участници на възраст до 35 г., които имат идеи за иновативни проекти и инициативи е съвременната библиотека.  
 
На 21 февруари във филиал "Славейче" на Регионална библиотека -  гр. Велико Търново се проведе среща на обучители по ИКТ, които ще работят с граждани с ментални увреждания. На срещата беше обсъдена спецификата на това обучение и беше разработена специална програма за обучение. Обучения за граждани с ментални увреждания ще водят Камен Мицев, Манол Манолов, Емилия Моллова, Илияна Попова и Снежана Джугданова. Първите обучения за хора с ментални увреждания ще се проведат през м.април.  
 
 

@ Комуникации и застъпничество

 

Уебинари в библиотеките

През месец февруари 2013 г. стартира използването на нов инструмент за комуникация с библиотекарите от цялата страна, партньорски организации и граждани - онлайн семинар (уебинар). 

Уебинарът е тип семинар, който се провежда онлайн в реално време, в който може да се предоставя информация по разлиани теми и в разлиани формати (PowerPoint презентации, информационни материали и др.). Информацията достига до участниците по електронен път с помощта на интернет, компютри, мултимедийни проектори, тонколони. Участниците в уебинара се намират в различни населени места в страната, но по еднакъв и достъпен начин получават информация и експертна подкрепа.

Организатори и домакини на първите уебинари бяха регионалните библиотеки в Добрич и Варна. Двата уебинара се провеждат в рамките на Споразумението за сътрудничество с Министерството по здравеопазването и в изпълнение на концепцията за е-здраве в обществените библиотеки.  
Уебинарът в Добрич (15.02 2013 г.) беше на тема "Сексуално и репродуктивно здраве", а във Варна (21.02.2013 г.) - "Здравословен начин на живот и здравословно хранене". По време на уебинарите експерти от Регионалните здравни инспекции представиха темите и отговориха на зададените им въпроси. В двата уебинара се включиха над 20 читалищни библиотеки и близо 230 потребители.

През март е планиран уебинар, организиран съвместно между Регионална Библиотека "Дора Габе", гр. Добрич и Регионална здравна инспекция, гр. Добрич на тема "Профилактика на заразните болести. Туберкулоза". 

На 26  февруари се проведе уебинар на тема "Е-заетост",  съвместно с Агенцията по заетостта и библиотеки по програмата. Домакин на събитието беше ЗУП. Темите, представени от експертите от Агенцията по заетостта "Административни услуги на Агенция по заетостта за информиране, регистрация  и предоставяне на посреднически услуги" и "Документи за кандидатстване за работа: автобиография и мотивационно писмо" предизвикаха интереса на участниците - предимно безработни лица, активно търсещи работа или възможности за квалификация и преквалификация, които бяха поканени в 7 библиотеки от областите Видин, Монтана, Смолян, Пловдив, Ловеч и Силистра. Уебинарът по е-заетост е част от концепцията за услуги по е-заетост в библиотеките и резултат от ефективното партньорство с Агенция по заетостта. 

 
 
Уебинар на тема "Сексуално и репродуктивно здраве",15 февруари, 2013 г.,  обл. Добрич  
 
 
Партньорства 

На 14 февруари представители на Програма Глоб@лни библиотеки - България се срещнаха с Милена Дамянова, зам.-министър на образованието, младежта и науката. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество с библиотеките по програмата при изпълнението на инициативи на министерството. 

 На 21 февруари се проведе среща с представители на популярния новинарски уеб сайт - www.actualno.com. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за популяризиране на дейностите, новите услуги и инициативи на библиотеките по програмата чрез actualno.com.

Премиера на документални филми за програмата

На 27 февруари, 2013 г. в гр. София се състоя премиерната прожекция на 5 документални филма за Програма Глоб@лни библиотеки - България. Филмите разказват за за промяната, която настъпва в обществените библиотеки с навлизането на новите технологии, интернет и достъпа до информация.

Филмите са заснети в 5 библиотеки, включени в програмата:

  • Регионална библиотека „Петър Стъпов”, гр. Търговище
  • Библиотеката при Народно читалище ”Слънце - 1879”, гр. Ихтиман
  • Библиотеката при Народно читалище „Дружба - 1898”, с. Дуранкулак, общ. Шабла
  • Библиотеката при Народно читалище „Просвета - 1937”, с. Плетена, общ. Сатовча
  • Библиотеката при Народно читалище „Светлина - 1929”, с. Труд, общ. Марица

 
В главните роли виждаме библиотекари, потребители от различни възрастови групи, социален статус, етнически произход, населени места; партньори и приятели на библиотеката в лицето на кметове на общини, представители на неправителствени организации и граждански сдружения, на църквата и др. Те ни разказват за изминатия път от началото на програмата и как се променя общността със свободния достъп до информация и знания чрез обществената библиотека.
 
Филмите са достъпни на сайта на програмата чрез следната връзка:
 
http://glbulgaria.bg/bg/taxonomy/term/812
 

 
Премиерна прожекция на 5 документални филма за Програма Глоб@лни библиотеки - България, 27 февруари, 2013 г., гр. София    
 
 
Партньорски срещи

На 21 и 22 февруари в гр. Севлиево се проведе среща на Областен информационен център (ОИЦ), гр. Габрово и библиотеки от област Габрово. Сред основните теми на срещата бяха разпространяване на информация към гражданите и от най-отдалечените населени места за отворени процедури и възможности за финансиране по европейски проекти; творческа подкрепа от страна на читалищните ансамбли; провеждане на събития на ОИЦ в библиотеките от областта и др.

 
Среща на ОИЦ - Гр. Габрово и библиотеки по програма "Глоб@лни библиотеки - България" от област Габрово, 21-22 февруари, 2013г., гр. Севлиево  
 

На 28 февруари в Народна библиотека "Иван Вазов" гр. Пловдив се проведе местна среща по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" с участието на структурите на Агенцията по заетостта. Фокусът на срещата бяха "Иновативни е-услуги по заетост". 
Експерти от Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) и Дирекция "Регионална служба по заетостта", гр. Пловдив направиха презентации пред библиотекарите от областта.

Основната част от срещата протече под формата на работа по групи, като всяка група имаше за задача да намери специализирана информация за възможностите за: работа в България; работа в чужбина, чрез Портала Eures; изработване на автобиография и мотивационно писмо, насочване към  Програми на Бюрата по труда за квалификация и преквалификация за безработни  и работещи - „Аз мога”, „Аз мога повече” и др.  Групите библиотекари бяха подпомогнати в търсенето на информация от участващите специалисти от Бюрата по труда от Пловдивска област:  ДБТ Асеновград, ДБТ Раковски, ДБТ Родопи.
Участниците споделиха опит, добри практики и предложения за популяризирането и предоставянето на услуги за гражданите в сферата Е-заетост.  
 

 
Местна среща по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" на тема "Иновативни Е-услуги по Е-заетост", 28 февруари, 2013г., гр. Пловдив    
 
 

@ Грантова схема за финансиране на иновативни проекти

 
През месец февруари, 2013 г. ЗУП обяви Грантова схема за финансиране на иновативни проекти" (ГСФИП) по Програма Глоб@лни библиотеки - България.

Пряката цел на ГСФИП е да подпомогне разработването и предлагането на иновативни за местната общност е-услуги от обществените библиотеки и техните партньори. „Е-услуга” е нова за общността, базирана на информационните и комуникационни технологии услуга, която удовлетворява потребности на местно ниво в различни тематични области.

Общата планирана сума безвъзмездна подкрепа по ГСФИП е 450 000 български лева.

Грантовата схема е отворена за кандидатури от всички целеви библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки - Бългaрия”.

За повече информация, моля посетете: http://glbulgaria.bg/bg/node/12918

Във връзка с грантовата схема, през месец февруари се проведоха първите два от общо шест уебинара, домакинствани от ЗУП за разясняване на грантовата схема. На 25 февруари в информационния уебинар за библиотеките от областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград, а на 28 февруари - за областите Враца, Видин, Монтана, Ловеч, Плевен.
 
 
 

@ Портал www.glbulgaria.bg

 
Работата по системата за електронно обучение продължи през февруари със създаването на Ръководства за обучителите и за администратора. Системата беше тествана с обучаеми, които дадоха своите препоръки за нейното оптимизиране.
 
Продължи работата по раздела на портала на програмата, в който библиотекари и библиотечни потребители ще могат лесно да се информират за иновативни е-услуги на  библиотеките. Методологията за проучване на потребностите на потребителите беше завършена и стартира онлайн проучване с 83 участници, в което те ще посочат най-удобната подредба на раздела. На базата на техните мнения и препоръки ще бъде оптимизирана структурата на този раздел от портала.
 
 

@ Мониторинг и оценка

 
Независима външна оценка на програмата
На 15 февруари 2013 г. стартира независимата външна оценка на програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Оценката се осъществява от независим екип от двама оценители – Едмънд Гейбъл и Дочо Михайлов. Целта е да бъде оценено изпълнението на програмата и резултатите от нея, съответствието им с програмните цели, ефективността на дейностите, както и потенциала за постигане на устойчивост след приключването на програмата. Оценката ще продължи до края на април 2013 г., когато оценителният екип ще представи своите заключения относно изпълнението на програмата и препоръките си по отношение на устойчивостта в окончателен доклад за независимата външна оценка.
 
Официално представяне на окончателния доклад и доклада за Република България от осъщественото Пан-европейско проучване на обществените библиотеки
 
На 25-26 февруари, 2013 г. представители на ЗУП взеха участие в среща на 17-те държави-членки на ЕС, които се включиха в Пан-европейското проучване на ролята на обществените библиотеки в европейски мащаб. Форумът бе посветен на официалното представяне на окончателния доклад от проучването и открояването на основните изводи за развитието на обществените библиотеки и техния бъдещ потенциал. Организатори на срещата бяха социологическа компания TNS в качеството на изпълнител на проучването и Civic Agenda, които осъществяват контактите на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” с европейските институции. Срещата имаше за цел да се планират бъдещите дейности на всички заинтересовани страни по използването на резултатите за застъпничество пред европейските и национални институции за по-тясно ангажиране с развитието на мрежата от обществени библиотеки като важен ресурс за адресиране на европейските и националните политики в сферата на дигиталното включване, социалната интеграция и неформалното образование. Представителите на 17-те държави имаха възможност да се запознаят с проектите на докладите за своите страни, които ще бъдат издадени като приложение към общия окончателен доклад от проучването, и да споделят първи впечатления относно събраните данни. Очаква се докладите за отделните страни да бъдат финализирани до края на март, 2013 г.
 
Данни за потреблението на компютри и интернет в целевите библиотеки за м. януари и м. февруари 2013 г.
Внедряването на специализирания софтуер за мониторинг на ползването на компютрите дава възможност за събиране на данни за интернет свързаността и скоростта на интернет и за натовареността на компютрите в целевите библиотеки.
 
  януари 2013 г. февруари 2013 г.
часове работа на компютрите в целевите библиотеки за месеца 234 599 ч. 223 912 ч.
часове работа на компютър средно на ден за страната 2 ч. 15 мин. 2 ч. 20 мин.
 
 

@ През м. март 2013 г. предстои

 
Уебинар за библиотеките в обл. Добрич на тема: "Профилактика на заразните болести. Туберкулоза"
Уебинар на тема "Безплатно и платено съдържание в Интернет. Авторски права и кино
Информационни уебинари за Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти за областите: Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Бургас, Ямбол, Сливен, Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра, Разград, Добрич, Шумен, Варна и Търговище;
Обучения за библиотекари и групи граждани със специални потребности – през месеца ще се проведат 53 обучения
Инсталиране на продукти, необходими  за обучение на граждани със зрителни увреждания (NVDA и SpeechLab)  в 22 библиотеки
Планиране и подготовка на задание за  Финална оценка на въздействието по програмата
Онлайн анкета за проследяване ползваемостта на новите е-услуги от потребителите на целевите библиотеки
Финализиране на информационни материали за резултатите от Междинното проучване за оценка на въздействието и изработка
Финализиране на оптимизирана информационна архитектура на раздел Е-услуги в портала на програмата
 
Изготвил: Десислава Маринова, Специалист връзки с обществеността и събития
 

Контакти

Звено за управление на програмата
ул. "Христо Белчев" 1, ет. 6, София 1000, България
Тел.: (+359 2) 931 99 16, (+359 2) 981 27 08, (+359 892) 219 361
Факс: (+359 2) 931 99 17
e-mail: office@glbulgaria.net
www.glbulgaria.bg