You are here

Запитване за оферти за провеждане на събитие на 28-29 октомври 2013 г.

Програма "Глоб@лни библиотеки - България", съвместна инициатива на Министерство на културата и Програма на ООН за развитие, набира оферти за настаняване, конферентни услуги и изхранване за събитие на 28-29 октомври 2013 г.  Повече информация може да намерите в приложените документи (Искане за оферта; Формуляр за подаване на оферта).