You are here

Първите курсисти за 2016г. завършили начален курс на обучение

Това са първите за 2016 г. успешно завършили начален курс на обучение проведен в НЧ”Просвета-1927”с. Черни връх.