You are here

Забавно лято в библиотеката на НЧ "Пробуда-1928" , гр. Каспичан

Забавно лято и весели игри във Фоайето на читалището, организирани от ЦРД с г-жа Райна Дочева и с помощта на детски отдел на библиотеката при Народно читалище "Пробуда-1928", гр. Каспичан. В игрите взеха дейно участие деца от ОДЗ "Снежанка" с педагозите г-жа Николова и г-жа Михова и деца от Център за настаняване от семеен тип "Слънце"- гр. Каспичан.
Малките библиотекари Рая и Даяна заслужиха напълно званието "библиотекар", защото се справиха отлично с поставената задача да направят картон на читател и да го попълнят грамотно. Те с усмивка и добро настроение посрешнаха малките читатели от детската градина и ги запознаха с правилата за заемане на книги. Запознаха ги и с молбата на книгата - как да се чете и как се съхранява библиотечна книга.