You are here

Дарителска кампания „Четенето е модерно”

Читалищe „Напредък-1870” - гр Лясковец обявява дарителската кампания в периода 5 октомври – 31 декември под надслов „Четенето е модерно” за набиране на четива, подходящи за тийнейджъри. Кампанията е част от инициативата на Читалище „Напредък-1870” - гр Лясковец” в партньорство с ч-ще „Земеделец-1899” - с. Козаревец и ч-ще „Пробуждане-1896” - с. Джулюница за създаване на общ партньорски фонд от книги за подрастващи на възраст от 12г. до 19г. по проект „Тийн библиотека”. Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот ” в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата. Пунктове за събиране на даренията: ч-ще „Напредък-1870” - гр Лясковец, ч-ще „Земеделец-1899” - с. Козаревец; ч-ще „Пробуждане-1896” - с. Джулюница; ч-ще „П.Р.Славейков-1903” - с. Добри дял; ч-ще „Развитие -1902” - с. Мерданя; ч-ще ”Развитие-1894” - с. Драгижево. Приканваме всички, които са съпричастни към проблема за липсата на интерес у младите хора към книгите и четенето да се включат в кампанията. Очакваме вашите дарения и нека заедно направим четенето модерно.