You are here

Изследване родословни корени в Молдова и Украйна.

В библиотеката на  НЧ"Светлина-1906-Смилец" се проведе среща на самодейците с кмета г-жа  Павлина Романова и краеведа, историк и учител  г-н Руси Михов по повод посещението на кметовете от Общините Силистра и Кайнарджа в Молдова и Украйна.Визитата беше относно срещи на кметовете  с населението от българските общности. Кмета  презентира  посещението и установените контакти с наши родове изселени в далечното минало на 19 век в Украйна и Молдова.