You are here

Проект на ФГББ бе отличен от Центъра за развитие на Човешки ресурси

Фондация „Глобални библиотеки – България“ беше отличена със сертификат и получи награда за високото качество при изпълнение на проект по Европейска програма Еразъм+. Наградите бяха връчени от заместник министъра на образованието и науката проф. Иван Димов на годишния форум на Центъра за развитие на човешките ресурси, който е Национална агенция по Програма Еразъм+ за България. Фондацията беше номинирана в категория „Учене през целия живот“.  
 
Отличеният проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки” е първият международен проект на Фондацията и значителна крачка в посока на модернизация и европеизация на българските библиотеки. Директори  и служители на 7 общински библиотеки преминаха обучение по библиотечен мениджмънт и модерни библиотечни услуги в Испания и Финландия и приложиха голяма част от придобитите знания в нови инициативи и услуги за местните общности.