You are here

ФГББ е партньор в проект за разработване и тестване на нова методология за замерване на дигиталните умения на населението в страните от Европейския съюз

Фондация „Глобални библиотеки – България“ е партньор в нов проект, финансиран от Изследователския център на Европейската комисия. Фондацията спечели проекта в партньорство с още 5 организации от Великобритания, Германия, Малта и Латвия, членове на мрежата All Digital, до 2018 г. по известни като Телецентрове Европа. ФГББ е член на мрежата от 2016 година, а проектът се координира от офиса на All Digital в Брюксел.
Целта на проекта е да изгради, прецизира и тества нова методология за определяне на дигиталните умения на населението в страните от Европейския съюз. Методологията е базирана на Digital Competence Framework for Citizens (версия DigComp 2.1) и покрива пълнолетното население с начални и средни дигитални умения. 
В рамките на проекта, в България ще бъде проведено малко пилотно проучване и голямо социологическо прочуване по предварително зададени квоти и параметри. Експерти на Фондацията ще участват в международен експертен екип за анализ и обработка на събраните данни. 
Първият етап на проучването ще се реализира в София през месец януари със съдействието на библиотеките при НЧ „Светлина 1940“ и НЧ „Цар Борис III - 1928”. 

Повече за All Digital на: http://all-digital.org/