You are here

Снимков материал на проведените мероприятия в НЧ"Светлина-1906-Смилец" от началото на 2018 година.

 Всяка година  НЧ"Светлина-1906-Смилец"  планува мероприятия от  празничния,народния и църковния календари.  Освен това участва и в много  местни, регионални и национални събори. Поместваме  общ  снимков материал на мероприятия до края на м.юли, които не са отразени  самостоятелно в сайта ни, а именно: Бабинден, Зарезан , ден на самодееца и Баба марта, осми март, Лазара и Великден,размяна на концерти с кв.Попово, общ.Алфатар, първа пролет,Георгьовден, участие в Общински празници "Пролетни игри  и песни", хумористичен  събор "Сребърна пее и се смее!",празник на църквата, общински празник  "С билки  и песни  на  Еньовден", участие в събор в с.Победа, общ.Варна и с. Българка, общ. Силистра.