You are here

ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

На осми февруари Библиотеката при НЧ”Развитие-1873”: отдел Читалня организира и проведе среща- разговор с учащи на тема „Безопасен интернет”. Лектор на срещата беше Златка Златанова- секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни –община Пещера. Гости бяха Диана Балканджиева-Главен експерт “Образование”-община Пещера, Елена Ацинова : директор на училище”Св.П.Евтимий” и Вили Василева: директор на училище”Л.Каравелов и членове на настоятелството на НЧ”Развитие-1873” и на МКБППМН . В срещата се включиха учениците от училищата ПГХВТ”Ат.Ченгелев” и ОУ”П.Р.Славейков”. В разговора беше разяснено как да се предпазим от опасностите в интернет и ролята на семейството, приятелите, училището. Обърна се внимание как да се подобрят паролите при ползване на интернет. Съществуващата агресия и тормоза в онлайн пространството, секстинг и интернет, непознати елекронни пощи и файлове, интернет пристрастряване . Срещата завърши с призив към учащите да внимават какво от личното им пространство попада в социалните мрежи и безопасно да сърфират в интернет.