You are here

Обучение на библиотекари по Програма Еразъм в Холандия

От 4 до 9 февруари се проведе втората образователна мобилност по проект „Знание, умения и иновации  за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки“ Програма „Еразъм, КА1 в рамките на договор № 2018-1-BG01-Ka104-047409. Библиотечните специалисти участваха в обучителен тренинг с лекции и презентации, практически занимания и дискусии.  Те повишиха своите знания  като обучители на върастни  и ще бъдат по уверени в прилагане на иновативни подходи за неформалното образование, които ще предадат и на други специалисти в обществените библиотеки, за да бъдат обучители на възрастни от една страна, и от друга на гражданите, които ползват библиотеките за самообразование и неформално учене. В проведените уъркшопи и дискусии  се показаха успешни подходи за проучване на потребностите, как се прилагат програми за повишаване знанията по холандски език сред различни групи от населението, по цифрови умения за възрастни, по STEM за ученици и др. Във всички посетени библиотеки участниците видяха отлична резултатност в дейностите по неформалното образование в библиотеките. Библиотеките са постигнали перфектен синтез между класически и нови библиотечни дейности за различни възрастови групи от една страна, и оформянето на пространства в библиотеката от друга за информация, знания, образование, социална комуникация и неформално образование, здравословен живот, училище и университет, творческа лаборатория, театър и медии, партньорски дейности и много други функционалности.

 

Проектът се изпълнява от Фондация „Глобални библиотеки – България“ и консорциум „Модерни библиотеки – 2“, обединяващ Регионалните библиотеки в Благоевград, Видин, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Разград, Силистра, Търговище и Ямбол с партньор Регионалната библиотека в гр. Утрехт, Холандия.