You are here

БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪГЛАСИЕ-1869 г. ГР. ТЕТЕВЕН's picture

Национална библиотечна седмица. Библиотекар за един ден

 
 

Comments

БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪГЛАСИЕ-1869 г. ГР. ТЕТЕВЕН's picture

В Националната библиотечна седмица Библиотеката при НЧ "Съгласие 1869 г.", гр. Тетевен отвори врати с инициативата Библиотекар за един ден