You are here

Подаръци за участниците от Кърджали в „Генерация Код“

Участниците  в Обучителната  програма „Генерация  Код“  получиха подаръци от Фондация „Глобални библиотеки – България“.
    

 

С помощта на 10 робота Финч, дарени на РБ „Н.Й.Вапцаров“  от Посолството на САЩ в рамките на проект„Генерация код”,  четвъртокласниците направиха своите първи стъпки в програмирането.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Глобални библиотеки – България“  в рамките на грант  SBU80018GR0042  от Посолството на САЩ в България за осъществяване на дейности по програмиране.