You are here

Регионална среща по проект "Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки"

На 11 юни, в Регионална библиотека "Петър Стъпов" - град Търговище, се състоя 4-тата регионална среща по проект "Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки" по Програма Еразъм+, КА1, с бенефициент Фондация "Глобални библиотеки - България" lв консорциум от девет регионални библиотеки.
Г-жа Спаска Тарандова - изпълнителен директор на Фондация "Глобални библиотеки - България", представи пред библиотечната колегия от регионите Силистра, Бургас, Пловдив, Добрич, Шумен, Търговище и Разград целите на проекта и библиотечната система на Кралство Нидерлания.
Ася Атанасова от библиотека домакин представи новите услуги въведени в регионална библиотека "Петър Стъпов" и запозна участниците в ползите от използването на методът "design thinking" при въвеждането им. Директорът на регионална библиотека "Партений Павлович" г-жа Даниела Недялкова, презентира "Жанровите символи като "главни герои" в художествената литература". Въвеждането на еднотипни символи за жанрови определители е адаптираната нова услуга в силистренската библиотека, по аналогия с нидерланската библиотечна система.  Мая Петрова от регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" обърна специално внимание за нововъведенията в обслужването на младите потребители и на ползите от обособяването на makerspace и зони за тийнейджъри в библиотеките.