You are here

Подаване на отчети за 2021 г.

Фондация "Глобални библиотеки - България" стартира кампанията за онлайн подаване на годишните отчети от целевите библиотеки в мрежата за периода 1 януари – 31 декември 2021 г. 

Крайният срок за подаване на отчетите е 07 март 2021 г.
 
Подаването на годишния отчет се извършва от всяка целева библиотека чрез онлайн формата за отчети на портала на Фондацията www.glbulgaria.bg 
  
За контакт при проблеми и въпроси по отчета можете да се обърнете към ФГББ на телефоните за контакт, посочени в портала, или по електронна поща на адрес: report@glbulgaria.net
 
Подаването на отчетите помага на Фондацията да се ориентира за текущо състояние на дейността на библиотеките, за проблемите и за извеждане на препоръки за бъдещи проекти и програми.