You are here

Проект „РБ „Хр. Смирненски”–информационен, културен и обучителен център”

Практически семинар „Прочистване на библиотечния фонд и инвентаризация“

На 1 и 2 октомври 2019г. в РБ”Хр. Смирненски” се проведе Практически семинар „Прочистване на библиотечния фонд и инвентаризация“ за библиотекари и читалищни секретари от област Хасково с библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Хасково. Целта на семинара бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ:

ПРОГРАМА

1 октомври
10:00 – 10:30 Регистрация
10:30 – 10:45 Откриване
10:45 – 11:30 Прочистване на библиотечния фонд

Кирилка Страшникова, директор на РБ”Хр. Смирненски”

11:30 – 12:00 Споделяне на опит от работата на Читалня по хуманитарни науки.

Валерия Каварджиева, главен библиотекар

12:00 – 13:00 Обедна почивка
13:00 – 14:00 Практическо занятие
14:00 – 14:30 Въпроси
14:30 Закриване
2 октомври
10:00 – 10:45 Инвентаризация на библиотечните колекции

Кирилка Страшникова, директор на РБ”Хр. Смирненски”

10:45 – 11:15 Споделяне на опит от работата на Детска читалня
11:15 – 12:00 Практическо занятие
12:00 Закриване

Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.


 

Работна среща в Община Свиленград

На 27 септември в Общинска библиотека – Свиленград се проведе работна среща на библиотекари и читалищни секретари от общината с библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Хасково. Целта на срещата бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ на място. Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.
 

Работна среща в Община Тополовград

На 20 септември в Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий- 1894”, гр. Тополовград се проведе работна среща на библиотекари и читалищни секретари от общината с библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Хасково. Целта на срещата бе оказване на конкретна експертно-консултантска помощ на място.
Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.

Регионална кръгла маса

„Местен периодичен печат и краевeдски документи с историческа стойност – издирване, съхранение, дигитализиране

Събитието е част от проект „РБ „Хр. Смирненски” – информационен, културен и обучителен център”, договор № РД11-00-130/13.05.2019 г. с Министерството на културата.