You are here

РБ „Априлов-Палаузов - домакин на празничен учебен час по случай 1 ноември - Ден на будителите

В навечерието на светлия празник на будителите на 28 октомври в залата за срещи и събития на Габровската регионална библиотека учениците от VIII „б“ клас на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ с класен ръководител учителя г-жа Мария Попова проведоха своя емоционален „Час на класа“ в памет на светли български личности, оставили диря в националната културна памет. Гости на инициативата бях директорът на Габровската математическа гимназия г-жа Цветана Кюмюрджиева и библиотекари от отдел „Краезнание“ в РБ „Априлов-Палаузов“ – отделът, който съхранява, организира, обработва и представя на потребителите документи и книги, свързани с Габровския край и мястото му в регионалната, националната и европейската история. Анелия Мутафчиева, библиотекар и отговорник „Връзки с обществеността“ поздрави всички ученици с предстоящия празник и насочи тяхното внимание към важността на будителството в наши дни, към смисъла на духовността, книжовността и културните постижения през 21 век и ролята на младите четящи хора за това. Мария Попова – учител и класен ръководител направи вълнуващо встъпление за будителството и ролята на българските учители. Тя подчерта факта, че датата 28 октомври не е случайна – на този ден през 1992 година 36-тото Народно събрание взема решение празникът на будителите да бъде възстановен в националния празничен календар (в противовес на отмяната му за празнуване от комунистическия режим през 1945 година). Младежите представиха презентация за патрона на Природо-математическата гимназия академик Иван Гюзелев – един от най-изявените български будители, с исторически принос в развитието и утвърждаването на българската наука и образование. Учениците Теодор Михов, Кристиян Султанов, Антония Рачева, Габриела Христова и Инес Метева са авторите на представената уеб презентация. Младежите отговориха на провокиращи въпроси за ролята на просветителите и съвременните будители в нашия живот, за това променя ли се същината на будителството и как формите и методите му се приспособяват към обществените, образователни, социални и други промени в България и света. Най-активно участие в дебата взеха учениците Тихомир Ангелов, Иван Стаматов, Атанас Стаматов, Цветомила Жалкова, Свилена Семова. Г-жа Кюмюрджиева благодари на участници и домакини за вълнуващата инициатива и подчерта, че провеждането на учебни часове в нетрадиционна среда, различна от училищната е много полезно и зареждащо за всички – учители, библиотекари, младежи.